Tool Holder Block

Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10

Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10
Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10
Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10
Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10
Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10
Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10

Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10    Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10

Murata plain head tool holders. Came off Murata MW200 10 station turret.


Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10    Murata Plain head, tool holder block MC9-86050-10