Tool Holder Block

MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT

MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT
MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT
MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT
MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT

MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT    MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT
MAZAK QTN 300 BLOCK TOOL HOLDER 28mm CUTTER SHANK. More info 630 400 2231.
MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT    MAZAK QTN300 BLOCK TOOL HOLDER 28mmCUTTER SHANK 94X60mm BOLT PATTERN 38mm SLOT